Rapoo- It solutions & Corporate template

2013 ינואר: פרויקט "שיקום תשתיות ותיקות" בחלק הדרומי של הקיבוץ
2012 דצמבר: החנות הקטנה ומתנה עברה למבנה של "מישו'ז פאב"
2012 נובמבר: הקמת מבנה מגורים לפועלים מתאילנד ליד המחסנים של ענף הגד"ש
2012 יולי: פתיחה חגיגית של מגרש הספורט החדש
2012 בניית הבריכה התחתונה במפעל לייצור חשמל על הגלבוע
2011 הריסת מגדל התחמיץ והרפת הדרום-מערבית ובניית רפת חדשה, מאי
2011 המכבסה נסגרת. חדר האוכל נהפך לאולם תרבות..
2010 המכבסה והכל-בו עוברים לידיים זרות. התקבלו חברים חדשים אחרי הפסקה של שנים.
2009 כנס בנים לקליטה ברשפים.
2008 חגיגות 60 שנה למדינה ולרשפים.
2005 שינוי אורחות החיים — קיבוץ מתחדש.
2003 פתיחת חשבונות בנק לחברים
2003 הקמת קהילה תומכת
2003 הפרדת המשק מהקהילה
2003 פירוק השותפות במוסד החינוכי "גלבוע"
2002 אושר מודל "רשת בטחון"
2002 הארכיון עבר לחדר הזכרון
2002 הנהגת שכר דיפרנציאלי.
2000 הכשרת המטבח
1999 החלטה עקרונית על הקמת שכונה קהילתית, אתר הבית של רשפים עולה לאינטרנט
1998 יובל לעליה על הקרקע , הפרטה חלקית של המזון. הפרדת המשק מהקהילה.
1997 פתיחת המרכול החדש
1997 ביטול ארוחות בוקר וערב בחדר האוכל.
1995 התחברות לטלוויזיה בכבלים
1995 פתיחת הבית הסיעודי "שקמה"
1993 התקנת מוני חשמל בבתי החברים
1992 הקמת המחלבה
1992 הקמת מש"א
1991 שלג ברשפים
1990 מעבר ללינה משפחתית.
1989 הקמת שיכון בנים עם 12 יחידות דיור
1989 הפרטת המזון
1988 חנוכת ביה"ס "רימון"
1983 טלפונים בחדרי החברים ותשתיות לטלוויזיה בכבלים
1981 חנוכת חדר האוכל האחרון, חלוקת טלוויזיות צבעוניות
1978 הקמת מאגר "מודע"
1977 בניית הספריה ליד מועדון לחבר
1975 חלוקת טלוויזיה שחור לבן לחברים.
1969 חנוכת הכלבו.
1968 הקמת מפעל טרפלקס, פתיחת מועדון לחבר.
1963 הפעלת תעלת "מינוס 100" ומכון השאיבה
1957 בריכת השחיה
1956 הקמת המטבח
1955 ארבה בשדות רשפים
1950 שלג ברשפים
1950 הקמת מחסני תבואה, רפת, לול, מבני מגורים, מגדל מים
1950 הילדים והחברים עברו מבית שאן לרשפים.
1949 בניית 8 יחידות דיור
1948 עליה על הקרקע באשרפיה