Rapoo- It solutions & Corporate template

1944 יציאה למחנה עצמאיבקרית חייםבשם רשפים, קיבוץ של "השומר הצעיר".
1948 עליה על הקרקע באשרפיה, מחנה משותף עם שלוחות
1949הנחת אבן הפינהוהתחלת בניית ישוב הקבע.
1950 הילדים והחברים עברו מבית שאן לאשרפיה.
1956 הקמת המטבח
1957 בריכת השחיה
1968 הקמת מפעל טרפלקס, פתיחת מועדון לחבר.
1969 חנוכת הכל בו.
1975 חלוקת טלוויזיה שחור לבן לחברים.
1977 בניית הספריה ליד מועדון לחבר
1981 חנוכת חדר האוכל האחרון
1983 טלפונים בחדרי החברים
1990 מעבר ללינה משפחתית.
1997 ביטול ארוחות בוקר וערב בחדר האוכל.
1998יובל לעליה על הקרקע, הפרטה חלקית של המזון. הפרדת המשק מהקהילה.
2002 הנהגת שכר דיפרנציאלי.
2005 שינוי אורחות החיים – קיבוץ מתחדש.
2008חגיגות 60 שנה למדינה ולרשפים.
2009 כנס בנים לקליטה ברשפים.
2010 המכבסה והכל-בו עוברים לידיים זרות. התקבלו חברים חדשים אחרי הפסקה של שנים.
2011 המכבסה נסגרת. חדר האוכל נהפך לאולם תרבות.

ארכיוןציר הזמן

ציר הזמן של האירועים שהתרחשו מאז הקמת הקיבוץ ועד היום. תודה לציפי על איסוף המידע....דפי הנצחה

רשימת יקירנו, חברים ובני משפחותיהם שהלכו לעולמם. הרשימה מתעדכנת על ידי ארכיון הקיבוץ....reshafim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות