Rapoo- It solutions & Corporate template

תשלומים למועצה אזורית עמק המעיינות:

1. מס ועד מקומי: ( 11.10 ₪ למ"ר לשנה).

2. ארנונה: 37 ₪ למ"ר לשנה. מתעדכן בהתאם לצו הארנונה של המועצה האזורית מידי שנה.

3. אגרת ניקוז וביוב- כ- 6. ₪ למ"ק (לפי צריכת מי-שתיה: 7.54 ₪ למ"ק).

מחלקת ארנונה: טלפון04-6848110 -

תשלומים לקיבוץ:

  1. סל שירותים (חודשי) מתעדכן פעם בשנה:

תשלום ליחיד: 600 ₪ (חודשי), תשלום לזוג: 900 ₪. (חודשי).

  1. חינוך (עלות חודשית להורים)

· בית תינוקות – מ-3 חודשים ועד גיל 1.2 ~ שנה. עלות 3452 ₪.

· פעוטון "דבש" - 1.2 עד גיל 2.2 ~ שנה. עלות 3206 ₪.

· גנון "צבר" - 2.2 עד גיל 3.5 ~ שנים. עלות 2867 ₪.

· גן "מעיין" (גן צעיר) 3 ועד 4 ~ שנים. עלות 1755 ₪.

· גן "כוכב" (דו-גילי)- 4 ועד 6 ~ שנים. עלות 1521 ₪.

· גן "הדס" (דו-גילי) 4 ועד 6 ~ שנים. עלות 1521 ₪.

· התלתונים (מרכזונים) א'-ו' חינוך בלתי פורמלי לשעות הצהרים והחופשות: 795 ₪ .

· נעורים ז'-י"ב: 269 ₪.

מהו בכלל סל השירותים?

סל השירותים הוא שם מרכז לכלל עלויות השירותים הניתנים לתושבי רשפים על ידי הקיבוץ:

אלו ממומנים על ידי ארבעה מקורות עיקריים:

1. מיסי ועד מקומי שנגבים על ידי המועצה מהתושבים דרך הארנונה על פי גודל בית.

2. סל שירותים שנגבה על ידי הקיבוץ מהתושבים"חברים בישוב.

3. הכנסה שמועברת על ידי העסקים של חברי הקיבוץ והשכרות לשימוש כלל הקהילה.

מקורות אלו מכסים את סך ההוצאות של הישוב.

אילו שירותים נכללים בסל השירות שהקיבוץ מספק לחברים ותושביו?

השירותים שניתנים על ידי קיבוץ רשפים הינם:

תרבות, אחזקת מבני ציבור כולל מועדון חברים, גני שעשועים, מתקני כושר, מגרשי ספורט, תברואה, בריכת שחיה, ארכיון, נוי וחצרנות (כולל פינוי גזם), ספריה, תאורת רחובות חשמל ואחזקה, תחזוקת מדרכות כבישים, אחזקת החצר, חינוך, מרפאה (כולל שעות אחות טיפת חלב ומזכירה רפואית), דואר, שירותי ניהול (בעלי תפקיד, הנהלת חשבונות ועוד), ביטחון (מעבר לסבסוד מ. הביטחון), סבסוד חינוך, פנאי לי ועוד.

* המחיר לתושב כולל את מחיר המנוי לבריכה (לא כולל אורחים של תושבים עבורם משלמים פר כניסה).

* יתכנו שינויים במחירי השירותים השונים בהתאם להחלטות האספה הכללית ושינויים במחירים התלויים בשירותים מגורמי חוץ.

מים: סכום נמוך – 3.79 ₪ לקוב

סכום גבוה – 9.86 ₪ לקוב

ביוב 7.54 ₪ לקוב

חשמל: 0.4484 קוט"ש

את החשמל והמים מספק הקיבוץ, איש קשר לנושאי מים, חשמל ותקשורת - עמוס: 054-786-0252

תקשורת:

  1. בכל מצב תשלום קבוע 77 ₪ תשתיות (בין אם צורכים אינטרנט וטלפון דרך הקיבוץ ובין אם לאו).
  2. עבור תוספת אינטרנט 77 ₪.
  3. עבור תוספת קו טלפון 35 ₪.
  4. פקדון למודם בצ'ק: 600 ₪.

קו האינטרנט והטלפון ברשפים שייך לקיבוץ,

מוקד חברת הורייזן לחיבור קו ודיווח על תקלות אינטרנט וטלפון: 03-6178181

עלות חבילת יס בסיסית דרך הקיבוץ:

  1. 65 ₪ חודשי.
  2. תוספת ערוצי ב' (ילדים, אוכל, היסטוריה) 128 ₪ (כולל הבסיס).
  3. תוספת עבור חבילת ספורט שכולל חבילה ב' 185 ₪. (כולל הבסיס וכולל ערוצי ב').

 

reshafim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות