Rapoo- It solutions & Corporate template

שירותים קיבוציים

טלפון: שוקי 054-7860437 (הקיצור לא עובד)
טלפונים ניידיים של אורנג': איריס
כבלים: איריס
אינטרנט: אנדרי 8327
בניין: איתן קפלן 8168
רב"ש: יואל סגל 8454
נוי: מרגלית 8415
תרבות, חגים הדס , ליאורה
עובדת סוציאלית: לפנות לנועה להב
פנאי לי: רותי סלע
מועדון: משה רוזנבלום 054-9744119
נהג בית: משה רוזנבלום 054-9744119
ארכיון: מירי כפרי
מרפאה: שולה פ, מירי דגן
חשמל בכל תקלה ברשת (עד הלוח בבית) יש לפנות למוקד חברת מירם טלפון 1-700-500-432 שלוחה 1 בין השעות 10:00 ו- 18:00 ולפתוח קריאת תקלה (להקפיד לרשום את מספר הפניה ומועד הפניה). אנו מבקשים שלא לפנות ישירות לאיציק אזולאי במקרה של תקלות, אלא אך ורק במקרה חרום.
תקלות במבני ציבור: ג'וואד 8128
תיקון בגדים: עדנה פזי 8202 

הסעות

הסעות עדימור: בקשר ללוח זמנים לשאול את משה רוזנבלום - 054-7860528 או שלומי - 054-4478856
מחירים:
רשפים בית שאן כיוון אחד – 8 ₪ .
חבר שיבקש לחזור מבית שאן (בנסיעה מיוחדת) יחוייב ב – 20 ₪
רשפים ליישובי ביכורה, נווה איתן, 20 ₪
רשפים, ניר דוד, גיל עוז – 15 ₪