Rapoo- It solutions & Corporate template

ברשפים יש מערכת חינוך לגיל הרך מפותחת מבית התינוקות עד לגן חובה: קיימים בית תינוקות, פעוטון, גן טרום חובה וגן חובה. המערכת מופעלת על ידי צוות מיומן בניהול ופיקוח רכזת חינוך ויש לה ביקוש רב מכל קצוות העמק.

בי”ס יסודי: ”רימון” בקיבוץ מסילות.
תיכון: ”גאון הירדן” בקיבוץ נוה איתן.
הסעות על ידי המועצה האזורית
חינוך בלתי פורמאלי: לגילאים א'-ו', יש פעילות אחה"צ במועדון, המערכת מופעלת ע"י מדריכים מנוסים גם בחופשים. לנוער יש מדריך ומועדון נעורים נפרד.
1957
tsabar