Rapoo- It solutions & Corporate template


טופס קליטה נט

שלום רב,
אנו מברכים אתכם על החלטתכם להצטרף לקהילת "רשפים" ומאחלים לכם הצלחה בתהליך המיון, תהליך הבוחן את התאמתכם לאורח חיי הקהילה בישוב זה.
 
אנא מלאו את השאלון שלפניכם במלואו. השאלון מיועד לשימוש ועדת הקבלה בלבד והמידע שבו לא יועבר לאף אדם שאינו חבר בועדת הקבלה.
 
לצורכי נוחות השאלון נכתב בלשון זכר, עמכם הסליחה.
 
 
בברכה,
ועדת הקבלה

בן הזוג פרטים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
ארץ לידה
תאריך לידה
שנת עליה
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
בת הזוג פרטים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז.
ארץ לידה
תאריך לידה
שנת עליה
דואר אלקטרוני
טלפון נייד
פרטים כלליים
טלפון בבית
מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות