Rapoo- It solutions & Corporate template

רשפים מן האויר

 


 

שכונת שלפים 

שכונת שלפים נמצאת על התפר הגיאוגרפי והאידיאולוגי שבין רשפים מהשומר הצעיר לשלוחות מהקיבוץ הדתי. שירי מרקיש ביקרה שם בשבוע בו אושרה התכנית לבניית 200 יחידות דיור במקום.

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות